DEN HAAG - De Raad van Hoofdcommissarissen heeft een werkgroep ingesteld, die zich gaat buigen over de veiligheid van politiemensen in het veld. Dat meldt de politievakorganisatie ACP zaterdag.

De werkgroep gaat onderzoek doen naar de veiligheid van agenten. Ook doet hij aanbevelingen om de gevaren, waaraan politiemensen bloot kunnen staan, te verminderen. Bovendien kijkt de werkgroep, waar de ACP zitting in neemt, welke trainingen en beschermingsmiddelen daarbij helpen.

Vorig jaar september publiceerde de vakorganisatie het rapport Blauwe testbuisjes. De ACP concludeerde daarin dat er veel te weinig aandacht is voor de veiligheid van politiemensen.

De politie is vaak niet goed voorbereid op specifieke incidenten en calamiteiten. De hoofdschuldigen zijn volgens de onderzoekers de politieleiding en de overheid.