AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft vrijdagavond op het Raamplein een grootscheepse taxicontrole gehouden. De controleactie was de eerste sinds de Amsterdamse politie begin april meer bevoegdheden kreeg voor het controleren van taxivergunningen. Agenten constateerden zo'n dertig overtredingen en haalden drie taxi's van de weg.

De actie, die van 20.00 tot 24.00 uur plaatsvond, is volgens een politiewoordvoerder rustig en gedisciplineerd verlopen. Aan de taxicontrole namen 25 agenten deel. De taxi's werden voor controle naar het Raamplein geloodst. Per auto was een half uur nodig voor de controlewerkzaamheden.

Twintig verbalen zijn opgemaakt voor 'taxigerelateerde' overtredingen, zoals geen of een verlopen vergunning, een verlopen APK of het niet invullen van het werkboekje. De overige vergrijpen liepen uiteen van te hard rijden tot door rood licht rijden. Door de nieuw verworven bestuursdwang kon de politie drie taxi's verbieden verder te rijden.

Op 10 april ondertekenden Netelenbos, de Amsterdamse korpschef J. Kuiper en de Amsterdamse wethouder van taxizaken S. Bruines, een mandaat dat de Amsterdamse politie mogelijkheden geeft tot het controleren van taxivergunningen.

De politie kan nu bijvoorbeeld direct bestuursdwang uitoefenen en de taxi van de weg halen. De minister wil op deze manier de handel in vergunningen bestrijden. Als het Amsterdamse experiment slaagt, wil de minister de regeling uitbreiden naar andere steden.