AMSTELVEEN - Geneesmiddelen tegen eenvoudige aandoeningen kunnen wat betreft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) uit het ziekenfondspakket. Mensen moeten die medicijnen dan zelf gaan betalen. Het gaat in totaal om 28 kwalen met een "minimale ziektelast", zoals schimmelinfecties, hooikoorts, eczemen en aambeien.

Dat stelt het CVZ in een adviesrapport dat het college volgende week donderdag aan minister Borst van Volksgezondheid aanbiedt. Daarin staan suggesties over een geheel nieuwe manier om te beoordelen of behandelingen al dan niet vergoed moeten blijven. De bewindsvrouw wil weten of en hoe een beperking van het geneesmiddelenpakket mogelijk is.

Vooruitlopend op dat nieuwe systeem noemt het CVZ vijf aandoeningen waarvan de behandelingen nu al uit het pakket kunnen. Het gaat om een gewone verkoudheid, een simpele ontsteking aan de amandelen of aan de luchtwegen, en een schimmelinfectie aan de nagels of aan de voet.

Verwijdering daarvan uit het ziekenfonds zal 15,6 miljoen euro opleveren. "Die opbrengst is weliswaar gering, maar het past in het ingezette beleid van de minister en het kan nu al gerealiseerd worden", stelt het college. Mogelijk kunnen de besparingen van de kwalen uiteindelijk oplopen tot 130 miljoen euro.

In het nieuwe beoordelingssysteem vormt niet meer het geneesmiddel het uitgangspunt, maar de aandoening en de ziektelast daarvan. Volgens het CVZ is het bij een paar van de aandoeningen moeilijker de ziektelast te bepalen. Het gaat om kwalen die kort duren, de klachten niet goed zijn te omschrijven en om patiënten die mogelijk een grotere kans hebben op complicaties. Over deze situaties moet een panel zich buigen, waarin artsen, patiënten en zorgverzekeraars zitten.