DEN HAAG - Het kabinet is bereid vierhonderd militairen te leveren voor het leiden van de vredesoperatie 'Amber Fox' in Macedonië. Het kabinet stemde vrijdag in met het voorstel van de ministers De Grave van Defensie en Van Aartsen van Buitenlandse Zaken.

De troepen onder leiding van de NAVO moeten militaire bescherming bieden aan waarnemers van de Europese Unie (EUMM) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De waarnemers zien toe op uitvoering van het vredesakkoord van Ohrid dat een gewapend conflict in Macedonië beëindigde.

Nederlandse deelname is pas aan de orde als de NAVO de operatie verlengt en Nederland vraagt de leiding op zich te nemen. Tot eind juni heeft Duitsland daar de leiding. De NAVO heeft al eerder om de Nederlandse deelname verzocht. De militaire steun heeft plaats op verzoek van de Macedonische autoriteiten. De uitzending zal vier tot maximaal zes maanden duren.

In een toelichting na afloop van de ministerraad zei premier Kok niet te verwachten dat de Tweede Kamer er grote problemen mee heeft dat een demissionair kabinet dit voorstel voorlegt. Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) heeft al bij een groot aantal fracties zijn licht opgestoken. Die waren over het algemeen positief, zonder zich overigens al aan het voorstel te binden, aldus de premier.

Kok verwacht verder weinig problemen met het toetsingskader, de randvoorwaarden waaraan een militaire missie moeten voldoen. Nederlandse deelname zal geen gevolgen hebben voor een eventuele verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de internationale vredesmacht in Afghanistan.