LEIDEN - Stalkers van bekende Nederlanders lijden vaak aan psychische stoornissen, eenzaamheid of gebroken relaties. Tachtig procent van de stalkers leeft alleen. Een derde van de stalkers is eerder onder psychiatrische behandeling geweest.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Enkele tientallen bekende Nederlanders werkten hieraan mee. Het onderzoek wijst uit dat stalking vaak jaren duurt.

Het NSCR onderscheidt twee groepen slachtoffers: politici en andere bekende personen als acteurs, muzikanten en schrijvers. Stalkers die politici lastig vallen doen dit vaak uit onvrede met hun beleid of beslissingen, hardnekkige volgers van de andere groep zijn vaak verliefd of denken dat het slachtoffer verliefd is op hem of haar.

Stalkers van schrijvers, acteurs en popsterren benaderen hun slachtoffer het meest. Daar staat tegenover dat politici weer vaker worden bedreigd. Volgens politici helpt het om met de stalker te praten. Popsterren, schrijvers en acteurs ervaren het tegenovergestelde.

Hardnekkig

De belagers blijken bijzonder hardnekkig te zijn. Sommige bekende Nederlanders worden dag en nacht gebeld, tot 150 keer per etmaal aan toe. Anderen hebben last van stalkers die voortdurend voor de deur staan, bij alle voorstellingen op de eerste rij zitten of hun familie en vrienden lastig vallen.

Het oppakken van de stalkers betekent niet altijd dat er een einde komt aan hun hinderlijk gedrag. Sommige belagers vallen hun slachtoffer vanuit het psychiatrisch ziekenhuis of het huis van bewaring nog telefonisch lastig.

Sterke arm

Overigens blijkt uit het onderzoek ook dat de meeste bekende Nederlanders niet snel naar de politie stappen uit angst voor ongewenste publiciteit. Degenen die wel hulp bij de politie zochten, beklaagden zich over de behandeling door de sterke arm. Die zou niets aan de zaak doen of de melder van het kastje naar de muur sturen.