DENVER - De Brit die een passagiersvliegtuig probeerde opte blazen met explosieven in zijn schoenen heeft de Amerikaansegevangenisautoriteiten aangeklaagd. Bomschoenterrorist Richard Reidklaagt over de omstandigheden waaronder hij vastzit. Hij wordtgeïsoleerd gehouden en heeft geen toegang tot Arabische religieuzeliteratuur. Reid heeft woensdag een handgeschreven aanklachtingediend bij een rechtbank in Denver.

Reid zit levenslang uit omdat hij een toestel van AmericanAirlines probeerde op te blazen drie maanden na de aanslagen in deVerenigde Staten van 11 september 2001. Het vliegtuig was onderwegvan Parijs naar Miami. Reid eist "dezelfde rechten en privilegesals andere gedetineerden in de gevangenis". Hij zit vast in eenextra beveiligde gevangenis in de staat Colorado.

In mei is Reids toegang tot post, media en telefoon beperkt. Ookmag hij minder bezoekers ontvangen. "De maatregelen zijn opgelegdomdat er een aanzienlijke risico is dat jouw communicatie ofcontacten met personen kan resulteren in dood of aanzienlijklichamelijk letsel", lieten de gevangenisautoriteiten hem destijdsweten.