GRONINGEN - Verontruste familieleden van Nederlandsemilitairen in Irak zijn dinsdag een actie begonnen om dewerksituatie van de militairen veiliger te maken. Als het werk nietsnel veiliger wordt willen de familieleden proberen de militairenterug te halen naar Nederland.

Volgens initiatiefneemster Jacqueline Donkers, wier vriend inIrak is gelegerd, "doet de overheid onvoldoende om de veiligheidvan onze mannen te verhogen". Donkers: "De jongens komen bijnaniet meer van het kamp af en kunnen hun werk niet doen. En als zijal van het kamp afgaan zijn het levende schietschijven."

Onderzoek

Met haaractie wil zij een onderzoek uitlokken naar het nut van een langerverblijf van de Nederlandse militairen in het zuiden van Irak.Volgens Donkers blijkt uit telefoongesprekken met haar vriend inIrak dat de situatie zeer onveilig is. "De berichten in de mediazijn nog niet half zo erg als de werkelijkheid", zegt ze.

Afgelopen donderdag nog werd haar vriend drie keer beschoten."Alle patrouilles moeten voortaan in gepantserde voertuigen wordenuitgevoerd", vindt Donkers. "Bovendien moeten de militairenruimere bevoegdheden krijgen, zodat ze in gevaarlijke situatiesterug kunnen vechten. In het uiterste geval moeten de militairennaar huis komen."

Reactie

De actie van Donkers bestaat uit het verzamelen van berichten enverhalen die verontruste militairen in Irak sturen aan hetthuisfront. Zij wil deze gebundelde informatie doorsturen aan hetministerie van Defensie en minister Kamp dwingen tot een reactie.

Donkers heeft tot nu toe acht concrete toezeggingen voor hulpvan partners en ouders binnen, maar binnenkort zijn dat er meer."De toezeggingen stromen nu binnen."

Resultaat

Donkers weet nog niet of de door haar gestarte actie effect zalhebben. "We zijn nu een gevecht tegen de overheid begonnen. Er iseen beerput opengetrokken. We hopen dat het resultaat zalopleveren. Ik doe dit niet alleen voor mijn vriend, maar ook vooriedereen die hierna nog naar Irak moet."