LONDEN - Zeer zware regenval heeft maandag in hetzuidwesten van Engeland tot hevige overstromingen geleid. Deomgeving van Boscastle, Tintagel en Camelford aan de noordkust vanCornwall was maandagavond nog het toneel van een koortsachtigereddingsoperatie, waarbij zeven helikopters al tientallen mensenhebben gered.

Bekijk video:
Modem/ Breedband


Door het natuurgeweld stortten zes gebouwen in en werden geparkeerde auto's de haven ingespoeld

Voorzover bekend zijn er geen doden of zwaargewonden gevallen,maar de politie meldde dat zeker drie mensen worden vermist. Desituatie was maandagavond laat nog erg verward en de politie sluitdan ook niet uit dat de vermisten in de chaos van hun familie zijngescheiden en nog geen contact weer met elkaar hebben kunnenopnemen.

Reddingswerk

Een woordvoerder van de Britse luchtmacht in Konloss, die dereddingsoperaties coördineert, zei dat er misschien nog welhonderden en mogelijk duizend mensen gered moesten worden. Hetreddingswerk wordt ernstig bemoeilijkt door het hoge water.De regenval was eigenlijk niet erg groot: een centimeter of zesin twee uur tijd, maar het water kwam zo geconcentreerd neer dat derivier de Camel buiten zijn oevers trad omdat hij de plotselingehoeveelheid water niet aankon.

Boscastle werd ingesloten nadat het was overspoeld door een driemeter hoge golf water, meldde de BBC. Tientallen mensen dievastzaten in hun huis of in hun auto konden alleen nog metreddingshelikopters in veiligheid worden gebracht, meldde dekustwacht.

Door het natuurgeweld stortten zes gebouwen in en werdenongeveer zestig geparkeerde auto's en een aantal caravans de haveningespoeld. Mensen klommen in bomen of ontstaken vuren om deaandacht van de bemanningen van de reddingshelikopters te trekken.

Elektriciteit

In het gebied viel de elektriciteit uit. Het water kwamonvoorstelbaar snel, zei vakantieganger Wayne Grundy tegen denieuwszender Sky News. "Op het ene moment stonden de mensen nogtot hun enkels in het water en even later kwam het totborsthoogte."

Boscastle is een van de meest pittoreske toeristenplaatsen inCornwall en het heeft een van de oudste vissershavens in hetgebied. Augustus is in Cornwall het hoogtepunt van hetvakantieseizoen en het getroffen gebied zat tjokvol toeristen.