PORTLAND - Een Amerikaanse federale rechter heeft woensdag de wet op hulp bij zelfdoding van de staat Oregon overeind gehouden. Daarmee ondermijnt hij het streven van de minister van Justitie John Ashcroft om die te schrappen. Oregon is de enige Amerikaanse staat die zo'n wet heeft.

De uitspraak is een overwinning voor advocaten van ongeneeslijk zieken. Het vonnis volgt op een besluit van Ashcroft, die assistentie van artsen bij zelfdoding wil verbieden.

De minister verklaarde dat zelfdoding met hulp van medici geen "legitiem medisch doel" is en dreigde met strafrechtelijke stappen tegen artsen die patiënten helpen te sterven. Volgens Ashcroft verbiedt de wet artsen om medicijnen daarvoor te gebruiken.

De rechter in Oregon zei in zijn uitspraak dat de richtlijn van Ashcroft wettelijk niet hoeft te worden nageleefd. Hij voegde eraan toe dat het niet is verboden om geneesmiddelen met dat doel overeenkomstig de zorgvuldig opgestelde wet van de staat voor te schrijven of te verstrekken.

In 1994 stemde de bevolking van Oregon voor de "waardige dood wet", die in 1997 van kracht werd. Sindsdien hebben zeker zeventig mensen, van wie de meesten terminaal ziek, met behulp van medicijnen een eind aan hun leven gemaakt.