TILBURG - Het NIOD-rapport mist 'wetenschappelijke kwaliteit' en is 'slordig'. Dat zegt bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, A. van Iersel. Van Iersel is verbonden aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Daarnaast is hij docent ethiek bij de Defensieleergangen.

Volgens hoogleraar Van Iersel wordt in het rapport nauwelijks onderscheid gemaakt tussen feiten en interpretaties. Hierdoor is de status van veel beweringen volgens de wetenschapper onduidelijk. "Je leest bijvoorbeeld heel veel 'misschien', 'vermoedelijk' en 'waarschijnlijk'."

Van Iersel vindt ook dat het rapport methodisch tekort schiet. "De verklaringen die worden gegeven voor het gedrag en de emoties van Dutchbat zijn amateuristisch en gespeend van inzicht in de militaire psychologie."

Van Iersel noemt het staatsrechtelijk onjuist dat premier Kok verweten wordt de regie te weinig in handen te hebben gehad bij de besluitvorming rond de inzet van de Nederlandse militairen. "In Nederland is de vakminister verantwoordelijk voor het leger, niet de premier."

De professor wijst er tot slot op dat de onderzoekers slordig zijn omgesprongen met literatuurverwijzingen. Volgens hem kloppen ze vaak niet. Ook worden er in het boek militaire termen gebruikt die niet bestaan. "Zo wordt bevelhebber Van Baal opperbevelhebber genoemd. Dat is een term die in de Nederlandse krijgsmacht niet bestaat."

/NIEUWSKok geeft inzicht in zijn besluit om op te stappen

/DOSSIERVal Paars II