AMSTERDAM - Allochtone en autochtone ouders sturen hun kind liever niet naar een zogeheten zwarte school in de buurt. Zij geven de voorkeur aan een witte school.

Buitenlandse ouders kijken bij de schoolkeuze naar de reputatie van de school, de aandacht voor achterstanden en het leren van Nederlands. Nederlandse ouders zoeken voor hun kind een school met met leerlingen die dezelfde achtergrond hebben.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam heeft verricht in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Voor het onderzoek zijn directeuren van een veertigtal basissscholen ondervraagd. Hun scholen staan in buurten waar zowel witte als zwarte scholen gevestigd zijn.

Ouders kiezen voor hun kind over het algemeen een school in de buurt. Als er meer mogelijkheden zijn, dan speelt de etnische samenstelling van de school een belangrijke rol. De meeste directeuren zijn niet voor etnisch gescheiden scholen. Maar over de gevolgen voor de prestaties van de leerlingen zijn ze het oneens.

De meeste directeuren willen de vrijheid van schoolkeuze niet aantasten. Zij zien alleen mogelijkheden op het gebied van huisvesting en spreiding op basis van vrijwillgheid. Ruim een kwart heeft echter weinig vertrouwen in die vrijwiligheid. Zij constateren dat veel Nederlandse leerlingen na het schooljaar overstappen van een zwarte naar een witte school.