UITHUIZEN - De gemeente Eemsmond in Noord-Groningen schaft alle zebrapaden af. Het college van burgemeester en wethouders is er niet van overtuigd dat de zebrapaden extra veiligheid geven. "De paden zorgen juist voor schijnveiligheid. Mensen zijn wat minder alert wanneer ze over een zebrapad lopen", legt wethouder H. Bolwijn uit.

Eemsmond is de eerste gemeente in Nederland die alle zebrapaden laat weghalen. De gemeente heeft momenteel zes zebrapaden. Drie jaar geleden werden deze voor het laatste vernieuwd. Toen al vond de gemeente dat paden niet echt een bijdrage leverden aan de veiligheid van voetgangers.

Opknapbeurt

Inmiddels zijn de paden toe aan een opknapbeurt omdat ze slecht zichtbaar zijn geworden. Het gemeentebestuur heeft besloten de opknapbeurten niet uit te voeren en de vervaagde zebrapaden weg te laten halen.

Opletten

"Uit onderzoek is gebleken dat mensen veel beter gaan opletten wanneer ze een onveilig gevoel hebben. Om die reden denken we dat we de verkeersveiligheid bevorderen door de zebrapaden weg te halen: zo zullen mensen zich voorzichtiger gedragen in het verkeer", aldus de wethouder.

Bezwaarschriftencommissie

Het besluit heeft inmiddels al geleid tot kritiek van bejaarden uit het verzorgingshuis Hunsingoheerd. Zij zijn het niet eens met de gemeente en voelden zich wel degelijk veiliger met een zebrapad. "Iedereen heeft het recht bezwaar te maken tegen onze beslissing. Daarvoor hebben we een externe bezwaarschriftencommissie", reageert Bolwijn. "En na de vakantie zullen we er in het college nog eens rustig naar kijken om te zien of er ook argumenten zijn gekomen om de zebrapaden alsnog te behouden".