UTRECHT - De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) constateert een forse toename van klachten over discriminatie op de werkvloer. Volgens de Commissie ontstaan veel conflicten over godsdienst en levensovertuiging door onwetendheid bij werkgevers en werknemers over wetgeving voor gelijke behandeling.

De CGB meldde donderdag dat ze in de eerste helft van dit jaar verzoeken heeft gekregen om een oordeel te geven over conflicten over godsdienst en levensovertuiging. Dat komt neer op 10 procent van het totaal aantal verzoeken dat de CBG kreeg. Een jaar eerder was dat nog 9 procent en in 2002 5 procent.

Werkvloer

Volgens de Commissie gaat het bij het grootste deel van de verzoeken om situaties op de werkvloer. Een zegsvrouw wees tevens op een stijging bij het aantal oordelen over discriminatie, waarvan procent ging over arbeidssituaties.

Tot nu toe zijn dit jaar negen oordelen uitgesproken die gaan over godsdienst en levensovertuiging. Dat komt neer op eentiende van alle uitspraken van de CGB, tegen 8,5 procent vorig jaar en 7 procent in 2002.

Volgens de CGB-woordvoerster blijkt uit de zaken die worden voorgelegd dat werkgevers ondanks goede intenties wel eens besluiten nemen die in strijd zijn met de wetgeving voor gelijke behandeling. "Zo blijken werkgevers soms niet stil te staan bij het stellen van kledingvoorschriften dat deze nadelig kunnen uitpakken voor sommige mensen."