ZUTPHEN - Bij opgravingen in enkele middeleeuwse kelders aande Houtmarkt in Zutphen zijn contouren ontdekt van een 1100 jaaroude stadsgracht. Hij maakte deel uit van een verdedigingslinietegen aanvallen door de Vikingen, maakte de gemeente woensdagbekend.

Zutphen is volgens de stadsarcheoloog ook de enige plaats op hetvasteland in Europa waar resten zijn aangetroffen van de aanvallendoor de Noormannen. Het gaat om restanten van verbrandenederzettingen en botten. De nu ontdekte gracht vormde eenbelangrijke schakel in de verdedigingslinie van de Hanzestad.

Zutphen had maar liefst drie droge grachten met tussenwallen eneen hoofdwal. Samen met de imposante grote ronde brug vormden dieeen van de grootste en best verdedigde versterkingen die tussen 885en 892 in het kustgebied van Noordwest-Europa tegen aanvallen vande Noormannen werden aangelegd.