DEN HAAG - De PvdA-fractie heeft dinsdag geen besluit genomen over Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de JSF. Reden is de kabinetscrisis als gevolg van het NIOD-rapport over Srebrenica. PvdA-fractievoorzitter Melkert zei zeer bezorgd te zijn over de ontstane situatie en mededelingen van het kabinet eerst af te wachten.

Volgens PvdA-defensiewoordvoerder Timmermans heeft zijn fractie de kwesties-JSF en -Srebrenica losgekoppeld. Over de JSF is dinsdag volgens hem alleen procedureel gesproken.

Het kabinet nam in februari een besluit om voor 857 miljoen euro deel te nemen aan de ontwikkeling van de JSF. In de Kamer is precies de helft (CDA, VVD, ChristenUnie en SGP) hier voorstander van. D66, SP en GroenLinks zijn tegen. De PvdA-fractie is vooralsnog verdeeld. De Verenigde Staten willen voor 26 april definitief van Nederland weten of het meedoet met de ontwikkelingsfase.

'Triest'

"Dit is triest", zegt H. Dibbetz van het
Nifarp

"Het besluit van de regering ligt er, de debatten zijn gevoerd. Er lagen nog twee moties waar met name de PvdA zich nog over moest beraden, maar dat heeft nu niet de prioriteit", aldus Dibbetz. Wel hoopt hij dat de JSF op de lijst komt van onderwerpen die nog door het - demissionaire - kabinet wordt afgehandeld. "Hierbij is natuurlijk de wens de vader van de gedachte", aldus Dibbetz.

De wereld had er voor Dibbetz en de zijnen dinsdag heel anders uit kunnen zien. "Als Kok nou maar niet dinsdag maar pas woensdag het ontslag had ingediend."

VNO-NCW

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt te hopen dat er toch nog een positief besluit valt. "Deelname in de ontwikkeling van de JSF is van groot belang voor de Nederlandse industrie en kennissector. Er zijn aanzienlijke opdrachten voor het bedrijfsleven mee gemoeid, en daarmee veel werkgelegenheid."

/NIEUWSKabinet: 'Nederland doet mee aan bouw JSF'PvdA-fractie staat nog niet achter deelname JSF