DEN HAAG - Premier Kok heeft dinsdagmiddag op paleis Huis ten Bosch aan koningin Beatrix formeel het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst rond kwart voor vier meegedeeld.

Bekijk video

In een zojuist ontvangen persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst staat de volgende mededeling:"De Koningin heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en gelet op de korte tijdspanne tot aan de verkiezingen de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten."

Kok in de Tweede Kamer

De bevindingen van het NIOD waren zo ernstig dat die niet zonder politieke gevolgen konden blijven.
Dat zei premier Kok dinsdag in de Tweede Kamer

Kok legde uit dat de consequenties niet zijn verbonden aan één specifiek moment, maar aan een "opeenstapeling van gebeurtenissen waar opeenvolgende kabinetten mee te maken hebben gehad". "Daarvoor nemen wij integrale verantwoordelijkheid", aldus Kok.

De premier stelde dat Nederland "nadrukkelijk niet de schuld op zich neemt van de gruwelijke moorden".

Mierlo

Hans van Mierlo, oud-minister van Buitenlandse Zaken en medegrondlegger van Paars, noemt de val van het tweede kabinet-Kok "heel treurig". "Ik betreur heel erg dat de val het kabinet op zo'n uiterst chaotische manier verloopt", aldus de D66-coryfee dinsdag in Brussel.

Het is voor de tweede keer in vier jaar dat het kabinet van Kok valt. In 1999 stapte het tweede kabinet van Kok al op na de
'Nacht van Wiegel'

Uiteindelijk heeft het allemaal nog lang geduurd met Paars. Toen het eerste kabinet-Kok in 1994 werd geformeerd, dachten veel politieke waarnemers dat dit monsterverbond tussen de gezworen politieke aartsvijanden PvdA en VVD geen lang leven beschoren kon zijn.


Lees de reacties van de lezers

/NIEUWSVerklaring van KokReacties op ontslag KokKabinet Kok treedt afNIOD verbaasd over politieke crisis

/DOSSIERVal Paars II