ARNHEM - Het is in Nederland toelaatbaar om sperma van een overleden man te gebruiken om bij de achtergebleven partner een zwangerschap tot stand te brengen. Dat mag echter alleen als de man daar voor zijn overlijden, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem dinsdag beslist.

Het rechtscollege boog zich over een zaak waarin een vrouw eiste dat Medicentrum in Den Bosch dat beschikt over het sperma van haar man, haar zou bevruchten met zijn zaad. Het Medicentrum weigerde dit, omdat het twijfelde of de man daar wel schriftelijke toestemming voor had verleend.

Volgens het hof is die toestemming er wel. Dat blijkt, zo stelt het hof, uit een recent gevonden brief van de man aan zijn vrouw. Met deze uitspraak sluiten de raadsheren zich aan bij de regels van de voorgenomen nieuwe Embryowet, die alleen de Eerste Kamer nog moet behandelen.