AMSTERDAM - Bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), de opstellers van het rapport over Srebrenica, wordt de criris in het kabinet met verbazing bekeken. "We zijn net zo verbaasd als iedereen", zegt woordvoerder D. Barnauw.
NIOD

"Er worden ook zaken uit het rapport gehaald die er niet instaan, zoals over de rol van Kok", stelt Barnauw. Hij vreest dat door de crisis de door het NIOD bijeengebrachte feiten naar de achtergrond verdwijnen. "De inhoud van het rapport, met name de tragedie op de Balkan, raakt ondergesneeuwd."

Adjunct-directeur Romijn, mede-eindverantwoordelijk voor het rapport over Srebrenica, zegt in een reactie: "Wij volgen de zaak op afstand. Het NIOD trekt geen politieke conclusies in het rapport en evenmin doen we politieke aanbevelingen. Wij zijn van mening dat het aan de politiek is om uit het rapport lessen en conclusies te trekken."

Het NIOD hoopt zeer dat er toch nog een inhoudelijke discussie volgt over het rapport. "Wij kijken met grote belangstelling uit naar de inhoudelijke reacties van het kabinet. Een ding vinden we zeer belangrijk: de kern van de zaak is niet de politieke affaire in Nederland maar de tragedie op de Balkan", zo stelt ook de adjunct-directeur.

Hij benadrukt nogmaals dat het rapport uitsluitend beoogt een degelijke, feitelijke basis te bieden voor een voortgezet debat in de politiek.

/NIEUWS'Kabinet Kok valt over Srebrenica-rapport'