AMSTERDAM - Het financiële geschil tussen tv-klusjesman NicoZwinkels en RTL Nederland is geschikt. Dat hebben beide partijenmaandag laten weten. Het kort geding dat Nico tegen de commerciëlezender had aangespannen, gaat woensdag daarom niet door.

De advocaat van de klusjesman en een RTL-woordvoerder willenmaandag niet vertellen waarom en hoe de betrokkenen nu welovereenstemming hebben bereikt. Ook de hoogte van het bedrag datRTL aan Nico heeft betaald, brengen zij niet naar buiten. In dedagvaarding stond dat Nico 75.000 euro van zijn vroegere werkgevereiste.