AMSTERDAM - Het tweede paarse kabinet is afgetreden. Premier Kok heeft dat bekendgemaakt aan de pers. De bewindslieden waren dinsdag sinds ongeveer 11.00 uur bijeen in crisisberaad. Aanleiding was het voornemen van de ministers Pronk (VROM, PvdA) en De Grave (Defensie, VVD) om op te stappen naar aanleiding van het NIOD-rapport over het Srebrenica-drama.
NIOD-rapport

In het NIOD-rapport dat vorige week woensdag werd gepresenteerd werd onder meer gesteld dat de beslissing van de toenmalige regering om Dutchbat naar Srebrenica te sturen "ondoordacht" was en de opdracht van de militairen "nagenoeg onuitvoerbaar" was.

De val van het tweede paarse kabinet werd onvermijdelijk nadat minister Pronk van VROM en minister De Grave van Defensie duidelijk hadden gemaakt af te willen treden in verband met het NIOD-rapport.

IKV-secretaris Mient Jan Faber liet in een reactie op de ontwikkelingen weten dat wanneer de regering zou verklaren gefaald te hebben inzake Srebrenica en op zou stappen, dat "een stap vooruit zou zijn." Ook zei hij dat "er in dat geval een periode wordt afgesloten en je de nabestaanden recht in de ogen kunt kijken."

CDA-leider Balkenende zei in een NOS-uitzending dat hij zich afvraagt waarom het kabinet niet eerder conclusies heeft getrokken uit het NIOD-rapport. "De feiten zijn immers al langer bekend."

Landmachttop

De militaire vakbond
AFMP

Nu de regering valt, zal het demissionaire kabinet tot en met de verkiezingen van 15 mei de lopende zaken blijven behandelen. Alleen omstreden zaken zullen niet meer behandeld worden.

/NIEUWSDutchbat niet verantwoordelijk voor massamoord (video)

/DOSSIERJoegoslavië