DEN HAAG - Minister Pronk van VROM laat vrijdag pas weten of hij aftreedt. Dat heeft hij maandagavond gezegd na een overleg met premier Kok.

Die had hem bij zich geroepen komen omdat Pronk tegen de media had gezegd dat zijn besluit inzake de Srebrenica-kwestie al vast stond. Vrijdag staat dit onderwerp op de agenda van de ministerraad.

Volgens ingewijden vindt Pronk dat de ministerraad verder moet gaan dan het NIOD-rapport over Srebrenica. Het kabinet zou moeten uitspreken dat Dutchbat in 1995 tijdens de val Srebrenica te weinig bescherming heeft geboden aan de bevolking van deze moslimenclave.

Discussie

Het zou daar als conclusie aan moeten verbinden dat het aftreedt. Als het kabinet niet tot die bevinding komt zou Pronk zelf willen aftreden.

In het openbaar wilde Pronk hierover niets kwijt. Hij zei te wachten tot de discussie in de ministerraad vrijdag. Ook VVD-minister De Grave van Defensie, die ook heeft gezinspeeld op aftreden, zal volgens ingewijden vrijdag pas duidelijkheid scheppen over zijn positie.

Beraad

De VVD-top was maandagavond in de woning van partijleider Dijkstal bijeen voor beraad. Dijkstal zei na afloop dat de liberale bewindslieden hebben besproken wat vrijdag hun inbreng in het kabinet zal zijn. "De uitspraken van Pronk hebben tot nieuwe omstandigheden geleid."

Kok raakte maandagmiddag zodanig verontrust door de uitlatingen van Pronk voor camera's en microfoons, dat hij hem verzocht onmiddellijk naar het Torentje te komen voor overleg. Pronk kon pas om acht uur 's avonds aan dit verzoek gevolg geven, omdat hij een overleg had met de Tweede Kamer.

Kok heeft Pronk gevraagd of de afspraak die afgelopen vrijdag in het kabinet is gemaakt om aanstaande vrijdag door te praten over het NIOD-rapport over Srebrenica nog wel zin had.

Vrij

Pronk zei daarop dat hij weliswaar al een oordeel heeft gevormd over die nota, maar dat hij er wel nog vrij over wil praten.

Pronk heeft al voor het verschijnen van het NIOD-rapport laten weten dat volgens hem "de politiek gefaald heeft" inzake Srebrenica. Dat werd hem toen door Kok en andere leden van het kabinet zeer kwalijk genomen.

De Grave zinspeelde vorige week op aftreden omdat hij zich als opvolger van Defensieminister Voorhoeve staatsrechtelijk verantwoordelijk voelt voor de doofpotcultuur bij de landmacht. Op het Binnenhof wordt sterk rekening mee gehouden dat als Pronk aftreedt, de rest van het kabinet zijn voorbeeld zal volgen. PvdA-bronnen zeggen zich niet te kunnen voorstellen dat de rest van het kabinet in dat geval blijft zitten.

Ergernis

Het optreden van Pronk heeft maandag verbazing en ergernis gewekt bij de overige fracties. Zij zijn het beu dat de PvdA-bewindsman voortdurend claimt dat hij de enige is met "een volgroeid geweten", zoals Kamerlid Van Middelkoop van de ChristenUnie het uitdrukte.

Ze vinden dat als Pronk dan toch wil opstappen, hij dat beter meteen kan doen. GroenLinks-leider Rosenmöller wil dinsdag Kok naar de Kamer roepen voor uitleg.

/NIEUWSPronk stapt op