RIJSWIJK - De meeste mannen (33 procent) vinden vrouwen met blond haar het aantrekkelijkst. Vrouwen daarentegen waarderen mannen met donker haar het meest. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Blauw Research in opdracht van Andrélon. Voor het onderzoek zijn 535 personen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar ondervraagd, 260 mannen en 275 vrouwen.

Zwartharige vrouwen zijn bij mannen na de blondines het meest in trek (17 procent), gevolgd door brunettes (14 procent) en roodharigen (9 procent). Ongeveer een kwart van de mannen geeft aan geen voorkeur te hebben. Eenderde van de dames, en daarmee een meerderheid, heeft geen voorkeur. Een kwart van de vrouwen voelt zich het meest aangetrokken tot mannen met zwart haar en een op de vijf prefereert bruin haar. Blond wordt gewaardeerd door 17 procent, grijs door 2 procent en slechts 1 procent valt op roodharige mannen.

Brunette

Volgens de onderzoekers overheerst een donkere (natuurlijke) haarkleur in Nederland. Vijfenveertig procent van de vrouwelijke bevolking is brunette, bij de mannen heeft 41 procent bruin haar. Natuurlijk blond is zowel bij de vrouwen als mannen met 40 procent vertegenwoordigd. Een op de tien mannen heeft zwart haar, bij vrouwen is dat slechts 3 procent. Er zijn meer grijsharige vrouwen (6 procent) dan mannen (5 procent) en 5 procent van de vrouwen heeft rood haar tegen 3 procent van de mannelijke bevolking.

Haarkleur

Mannen zijn over het algemeen tevreden over hun haarkleur (88 procent), terwijl iets meer dan de helft van de vrouwen toch een andere kleur zou willen hebben. De associatie dat vrouwen met blond haar dom zijn, gaat volgens de onderzoekers niet op. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat 11 procent van de ondervraagde blonde vrouwen een universitaire opleiding volgt of heeft gevolgd, tegenover 7 procent van de niet-blonde vrouwen.