DEN HAAG - GroenLinks heeft woensdag opheldering geëist vanpremier Balkenende over de mogelijke kandidatuur van vice-premierZalm voor de post van eurocommissaris.

Dinsdag droeg het kabinet oud-VVD-minister Kroes voor als nieuweNederlandse eurocommissaris. Zalm heeft echter tijdens een gesprekmet Balkenende en enkele collega-ministers aangegeven dat hijeventueel de stap naar Brussel zou maken als de kandidatuur vanKroes op problemen zou stuiten.

Barroso

Bronnen rond het kabinet hebben tijdens de onderhandelingen metvoorzitter Barroso van de Europese Commissie steeds gemeld dat deopmerkingen van Zalm vooral gezien moesten worden als een "mix vanhumor en verhoging van de politieke druk".

GroenLinks

Oppositiepartij GroenLinks wil echter het naadje van de kousweten. De partij vraagt zich onder meer af wat Balkenende vindt vande opmerkingen van zijn vice-premier en of Zalm wellicht op zoek isnaar een andere baan.

Net als D66 wil ook GroenLinks een hoorzitting met devoorgedragen Kroes om haar te kunnen ondervragen over haar ambitiesin Europa. Andere partijen verzetten zich daar niet tegen. Alleende VVD noemt het D66-initiatief misleidend. Volgens de liberalenwaren er steeds al inhoudelijke gesprekken tussen de Tweede Kameren aftredend eurocommissaris Bolkestein en heeft Kroes alaangegeven deze lijn voort te zetten.