AMSTERDAM - Minister Pronk heeft aangekondigd vrijdag af te treden. Dat meldt het Radio 1-journaal op basis van bronnen rond Pronk. Hij zegt niet eerder weg te gaan, om nog wel deel te kunnen nemen aan de verdere discussie over het Srebrenica-rapport.

Pronk is het niet eens met de stelling van het NIOD dat het kabinet weinig blaam treft inzake de val van Srebrenica. Hij sluit zich aan bij de conclusie van het IKV dat het het kabinet nalatigheid te verwijten valt en meer had moeten ondernemen om de massamoord op moslimmannen te voorkomen. Nog niet duidelijk is of met het vertrek van Pronk ook de rest van het kabinet zal vallen.

Kok

Kok raakte maandag zodanig verontrust door de uitlatingen van Pronk voor camera's en microfoons, dat hij hem vezocht onmiddellijk naar het Torentje te komen voor overleg. Pronk kon pas om acht uur 's avonds aan dit verzoek gevolg geven, omdat hij een overleg had met de Tweede Kamer.

Kok heeft Pronk gevraagd of de afspraak die afgelopen vrijdag in het kabinet is gemaakt om aanstaande vrijdag door te praten over het NIOD-rapport over Srebrenica nog wel zin had. Pronk zei daarop dat hij wel een oordeel heeft gevormd over die nota, maar dat hij er wel nog vrij over wil praten.

Pronk heeft al voor het verschijnen van het NIOD-rapport laten weten dat volgens hem 'de politiek gefaald heeft' inzake Srebrenica.

Dat werd hem toen door Kok en andere leden van het kabinet zeer kwalijk genomen. De Grave zinspeelde vorige week op aftreden omdat hij zich als opvolger van Defensieminister Voorhoeve staatsrechtelijk verantwoordelijk voelt voor de doofpotcultuur bij de landmacht.

Het optreden van Pronk heeft maandag verbazing en ergernis gewekt bij de overige fracties. Zij zijn het beu dat de PvdA-bewindsman voortdurend claimt dat hij de enige is met 'een volgroeid geweten', zoals Kamerlid Van Middelkoop van de ChristenUnie het uitdrukte. Ze vinden dat als Pronk dan toch wil opstappen, hij dat beter meteen kan doen. GroenLinks-leider Rosenmöller wil dinsdag Kok naar de Kamer roepen voor uitleg.

/NIEUWSVan Thijn vindt dat Pronk moet opstappen De Grave stapt niet op na NIOD-overleg