PEKING - De Chinese autoriteiten hebben in hun radicale politiek tegen de overbevolking een ommezwaai van 180 graden gemaakt. In plaats van echtparen te straffen voor het verwekken van te veel kroost, wordt het hebben van kleine gezinnen financieel aantrekkelijk gemaakt, zo meldde de krant The Straits Times woensdag op haar internetsite.

Mensen die zich in het verleden keurig hebben gehouden aan de voorschriften van de familieplanning en die niet meer dan een of maximaal twee kinderen kregen, kunnen een financiële tegemoetkoming van 600 yuan per jaar (83 euro) voor de rest van hun leven tegemoetzien. De regeling geldt alleen voor zestigplussers zodat het meteen als sociale zekerheid geldt, aldus de krant.

Vooral op het platteland wordt kroost gezien als een belangrijke oudedagsvoorziening.