NAIROBI - Eritrea heeft de beslissing van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag over een grensgeschil met Ethiopie aanvaard. Dat heeft de regering van Eritrea zondag bekendgemaakt.

Ethiopië en Eritrea maakten allebei aanspraak op een omstreden gebied aan de gemeenschappelijke grens. Het geschil leidde in 1998 tot een bloedige oorlog die twee jaar duurde. In december 2000 legden beide landen de kwestie voor aan het hof in Den Haag en beloofden de uitspraak te aanvaarden. Het hof stelde Ethiopië zaterdag in het gelijk.

Het hof heeft Ethiopië al het gebied toegewezen dat het heeft geclaimd. Hieronder vallen ook de omstreden gebieden rond de steden Badme, Zalambessa, Aiga, Bure en Bada. De uitspraak is bindend. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De partijen hebben alleen het recht binnen twee maanden een toelichting op het oordeel van het hof te vragen. Dat moet daar binnen 45 dagen op reageren.

Eritrea probeerde in 1998 met geweld het gewenste verloop van de gemeenschappelijke grens met Ethiopië af te dwingen. Het land verloor echter de oorlog twee jaar later. Sinds die tijd zijn er VN-troepen in het grensgebied aanwezig om te voorkomen dat er een nieuw conflict ontstaat.

Eritrea verplichtte zich na de beëindiging van de vijandelijkheden samen met Ethiopië de grens te laten bepalen door internationale arbitrage. Daarvoor werd op 12 december vorig jaar een speciale commissie ingesteld.