ARNHEM - Er moet een verplichte jaarlijkse keuring van alle huishoudelijke gastoestellen komen. Ook moet er in elk huis standaard een koolmonoxide-melder aanwezig zijn. Volgens de brandweer komen er teveel mensen om het leven door koolmonixidevergiftiging in huis.

Dat stelt F. Lek van de brandweer Haaglanden in het vakblad Brand en Brandweer. Hij stelt dat het jaarlijkse aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging veel hoger is dan uit cijfers van Gastec in Apeldoorn blijkt, omdat er geen meldplicht voor dodelijke ongevallen met koolmonoxide is. Gastec is het overkoepelend orgaan van gasbedrijven, dat onder meer veiligheidsrapportages maakt.

Koolmonoxide heet in brandweerkringen een sluipmoordenaar. Een lek in gaskachels, geisers of centrale verwarming is reukloos. Inademen van koolmonoxide veroorzaakt klachten die op een beginnend griepje lijken. Slachtoffers raken al vrij snel bedwelmd en overlijden kort daarna aan de vergiftiging. Koolmonoxide kan zich door kieren en naden verspreiden naar buurwoningen.

Sinds 1990 zijn de gasbedrijven niet meer verantwoordelijk voor onderhoud en inspectie van gastoestellen in huis. Bewoners moeten dat zelf regelen. Volgens Lek laten veel mensen dat na uit onzorgvuldigheid of verkeerde bezuiniging. Daarom pleit de bandweer voor een landelijk geregelde, verplichte jaarlijkse keuring en een gratis koolmonoxidemelder.

Lek maakte enkele jaren geleden al een folder over de gevaren van koolmonoxidevergiftiging, die door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Nibra in Arnhem landelijk is verspreid. Het ministerie van Economische Zaken beloofde toen maatregelen om controle van gastoestellen te bevorderen, maar volgens Lek is daar nog niets van gekomen. Gastec zou met voorstellen komen, maar de zaak is helemaal doodgebloed, aldus Lek.

Ondertussen constateren brandweerkorpsen dat het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging elke winter toeneemt. Lek pleit voor een meldplicht voor gasongevallen.