DEN HAAG - De rijksoverheid verwaarloost haar taak. Zij vaardigt wetten voor vluchtelingen uit die vaak goed zijn, maar soms verschrikkelijke gevolgen hebben. Asielzoekers die hier rechtmatig verblijven, worden uitgesloten van voorzieningen waar zij recht op hebben.

Met een dringend oproep op de politiek om hier aandacht aan te besteden, bood voorzitter dr. A. van Eijk van de Raad van Kerken zaterdag in Den Haag een manifest met deze strekking aan voorzitter Van Nieuwenhoven van de Tweede Kamer aan. Zij verving staatssecretaris Kalsbeek (Vluchtelingenzaken), die wegens een ziekenhuisopname verhinderd was.

Van Eijk noemde drie categorieën vluchtelingen die ten onrechte buiten de boot vallen: de zogenaamde Dublinclaimanten, die via een ander EU-land zijn binnengekomen, de herhaalde asielzoekers, die op grond van nadere informatie nogmaals een verzoek hebben ingediend, en de uitgeprocedeerde asielzoekers, die van hun land van herkomst niet de papieren krijgen om te kunnen terugkeren.

Uit de desbetreffende paragrafen van de verkiezingsprogramma's van de grote partijen blijkt niet dat de gesignaleerde problemen de aandacht krijgen die ze verdienen. Van Eijk gaf in dit verband zowel de PvdA als het CDA een veeg uit de pan.

De manifestatie 'Voor een humaan bestaan', georganiseerd door de Raad van Kerken en VluchtelingenWerk Nederland, is bedoeld als een tegenstem, zei secretaris ds. Ineke Bakker van de Raad. Die tegenstem is juist nu nodig "omdat in de aanloop naar de verkiezingen de politieke partijen tegen elkaar lijken op te bieden welke partij het meest hardvochtig tegen de asielzoekers is".