De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met  0,7 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

"Na een bescheiden groei in de voorafgaande kwartalen zet het herstel van de Nederlandse economie daarmee versneld door", aldus het statistiekbureau.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedroeg de groei eveneens 0,7 procent. Over heel 2013 kromp de economie nog met 0,8 procent ten opzichte van 2012.

Banen

Het aantal banen voor werknemers daalde wel in het vierde kwartaal, met achtduizend ten opzichte van een kwartaal eerder. Die afname bedroeg in het derde kwartaal nog 41.000.

In totaal waren er 134.000 werknemersbanen minder dan in het vierde kwartaal van 2012, een afname van 1,7 procent. De daling was absoluut gezien het grootst in de zorg, terwijl in de bouw procentueel de meeste banen verloren gingen. 

Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 0,8 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al bijna drie jaar. De bestedingen aan energie en brandstoffen liepen het hardst terug, maar ook aan voedings- en genotmiddelen werd duidelijk minder uitgegeven.

De consumptie van duurzame goederen zoals auto's, kleding en meubelen nam wel toe ten opzichte van een jaar eerder. Er werden vooral meer personenauto’s aangeschaft.

Export

In het vierde kwartaal werd 0,4 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. De invoer kwam 0,9 procent lager uit dan een jaar eerder.

Het Nederlandse exportvolume is in december met 0,1 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee nam de groei van het volume van de uitvoer van goederen flink af in vergelijking met november, toen de export nog met 1,1 procent steeg. De import nam in december met 0,8 procent toe, na een lichte krimp een maand eerder.

De waarde van de export ging met 1,9 procent omhoog naar 34,5 miljard euro en die van de invoer klom met 1,7 procent tot 31,2 miljard euro. Het handelsoverschot ging met 100 miljoen euro omhoog tot 3,2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

De investeringen in vaste activa lagen in het vierde kwartaal  5,3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er werd vooral meer geïnvesteerd in bedrijfswagens.

Ook aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en computers werd meer uitgegeven. De investeringen in woningen en in grond-, weg- en waterbouwkundige werken vielen wel lager uit.

Voorhoede

Opvallend is dat Nederland het in het vierde kwartaal beter heeft gedaan dan Duitsland en Frankrijk. ''Eindelijk zitten we weer eens in de voorhoede'', zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen in een toelichting op de cijfers.

De verklaring ligt volgens hem voor een deel in de investeringen van bedrijven in hun wagenpark. Zij kochten op grote schaal bedrijfswagens in het laatste kwartaal wegens de toen nog geldende fiscale voordelen.

Ook het zachte weer speelde een rol, wat de productie van de bouw en landbouw gunstig beïnvloedden. Maar volgens Van Mulligen zijn deze incidentele effecten niet doorslaggevend voor het herstel dat de Nederlandse economie laat zien. ''Dat wil er bij mij niet in'', aldus de econoom.

Arbeidsmarkt

Het economische herstel gaat aan de arbeidsmarkt volledig voorbij. 2013 was ''een dramatisch jaar'' voor de werkgelegenheid. Maar hoopgevend voor de komende periode is volgens de econoom dat uitzendbureaus beter zijn gaan draaien. Die sector loopt veelal vooruit op het herstel van de arbeidsmarkt.

Het CBS maakte vrijdag ook bekend dat de cijfers over de voorgaande twee kwartalen zijn herzien. In het tweede kwartaal is de economische groei volgens de nieuwe raming uitgekomen op een plus van 0,1 procent. Eerder meldde het CBS een nulgroei. De groei in het derde kwartaal is naar boven bijgesteld, van 0,2 procent tot 0,3 procent.

Volgens de herziene cijfers is Nederland officieel het tweede kwartaal van vorig jaar al uit recessie gekomen. Het was voor het eerst sinds halverwege 2012 dat er weer sprake was van een kwartaal met groei.

Reacties: 'Cijfers over economie meer dan bemoedigend' | Ondernemers vinden groei basis voor verder herstel