SCHIPHOL - De Curaçaose politicus Anthony Godett (FOL) isvrijdagochtend in Nederland aangekomen. Hij bezoekt ons land vooroverleg met zijn advocaat omdat hij in cassatie gaat tegen zijnrecente veroordeling. Ook wil hij geld inzamelen bij deAntilliaanse gemeenschap om de kosten van de zaak te dekken.

Godett zit diep in de schulden maar wil toch in cassatie gaanbij de Hoge Raad tegen het vonnis van het Hof van Justitie inWillemstad. De drie rechters veroordeelden Godett twee wekengeleden tot vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf maandenvoorwaardelijk, wegens omkoping, valsheid in geschrifte en hetwitwassen van geld. Godett kan door al zijn schulden dit niet meeralleen opbrengen en heeft ook op Curaçao de bevolking gevraagd hemfinancieel te steunen.

Bij zijn aankomst op Schiphol verklaarde de politicus dat hetinzamelen van geld beslist niet de belangrijkste reden voor zijnkomst naar Nederland is. "Maar als mensen mij willen helpen, zijnze welkom", zei hij in het NOS Journaal. "Ik ben maar een gewonevolksjongen en ben arm. Ik heb al 150.000 gulden uitgegeven aanmijn zaak."

Godett heeft eind van de ochtend overleg met zijn raadsman G.Spong.