LUXEMBURG - Fransen brengen meer tijd in hun bed door dan inwoners van negen andere Europese landen. Dat is een van de conclusies die Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, trekt uit haar onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Europese burgers. De resultaten van het onderzoek werden deze week op de website van Eurostat gepubliceerd.

Uit de onderzoeksgegevens blijkt ook dat vrouwen nog steeds verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van het huishoudelijk werk. In Zweden brengen vrouwen 50 procent meer tijd door met het huishouden dan mannen, in Frankrijk zelfs 90 procent.

De Hongaren hangen volgens het onderzoek het meest voor de televisie. Meer dan 50 procent van de vrije tijd van de Hongaarse man of vrouw gaat op aan de buis.

Eurostat heeft ook onderzoek gedaan in Nederland, maar de testmethoden verschilden te zeer met die in andere Europese landen om tot een nuttige vergelijking te komen, aldus Eurostat.