DEN HAAG - Minister Korthals van Justitie wil dat de politie daders van huiselijk geweld tijdelijk uit hun huis kan zetten. Dat biedt de slachtoffers de mogelijkheid de rechter in een civiele procedure een straat- of contactverbod voor de dader te vragen.

Ook wil Korthals dat de verjaringstermijn voor minderjarige slachtoffers pas ingaat op het moment dat ze achttien jaar worden. Dat staat in voorstellen van de minister om huiselijk geweld aan te pakken. Het kabinet heeft vrijdag met de plannen ingestemd en laat nu onderzoeken hoe deze vorm van interventie een wettelijke basis kan krijgen.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Volgens het ministerie van Justitie blijkt uit onderzoek dat een kwart van de bevolking ooit het slachtoffer is geweest van deze vorm van geweld.

Partners, meestal vrouwen, die thuis het slachtoffer zijn geworden van mishandeling, gaan nu zelf vaak het huis uit. Pas dan wordt in de meeste gevallen de rechter ingeschakeld om een straat- of contactverbod te vragen.

Korthals wil een soort crisisinterventie, waarbij de mishandelende partner tijdelijk de toegang tot de woning wordt ontzegd, zodat het slachtoffer tijd krijgt naar de rechter te stappen.

Het kabinet gaat op voorstel van de minister ook na of het niet beter is voortaan de verjaringstermijn bij minderjarige slachtoffers pas in te laten gaan op het moment dat het kind achttien jaar wordt. Dat betekent dat ieder kind dat is mishandeld, daarvan tot zijn 24e jaar aangifte kan doen.