DEN HAAG - Het ziet er naar uit dat Nederlandse militairen nog eens zes maanden deel zullen nemen aan de internationale veiligheidsoperatie in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Het kabinet staat in beginsel positief om de Nederlandse aanwezigheid die oorspronkelijk op 21 juli zou worden beëindigd, met een halfjaar te verlengen.

Het aanhouden van de Internationale Veiligheidsmacht (ISAF) is van groot belang om de in juni vast te stellen overgangsregering in staat te stellen haar werk te doen, vooral waar het gaat om het opzetten van veiligheidsstructuren. Nederland is bereid extra geld uit te trekken om deze veiligheidsintitiatieven te helpen financieren.

Het huidige Nederlandse detachement van 221 militairen zal overigens de komende weken door een nieuwe eenheid worden vervangen.