DEN HAAG - Vier Nederlandse wetenschappers zijn donderdagonderscheiden met de zogeheten European Young Investigators Award.Zij ontvangen 1,25 miljoen euro om in vijf jaar aan onderzoek tebesteden.

Het zijn dr. R. Agami (tumorbiologie), dr. L. Barbiers (Europesedialectenleer), dr. A. Schennig (zelfbouwende elektronica met DNA)en dr. B. van Steensel (speuren in genomen naar DNA-opvouwers). Devier maken deel uit van een groep van 25 excellente onderzoekers,die in de toekomst toonaangevend ('wereldleiders') moeten worden inhun wetenschapsgebied.

Voor de onderzoeksprijzen legden de nationalewetenschapsorganisaties van vijftien Europese landen geld bijelkaar. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoekbracht voor Nederland het geld in. Met drie winnaars zou Nederland'quitte' spelen. Met vier winnaars is Nederland netto ontvanger.

Bij de European Science Foundation waren 133 aanvragenbinnengekomen, daarvan kwamen er dertien uit Nederland.