BOSTON - Op de Democratische Nationale Conventie in Boston isJohn Kerry woensdagavond (plaatselijke tijd) officieel genomineerdals de presidentskandidaat voor de Democraten. De ceremoniëlestemming was slechts een formaliteit; de uitslag stond na diversevoorverkiezingen al vast.

Bekijk video:
Modem/ Breedband


Donderdagavond zal de 60-jarigesenator uit Massachusetts zijn nominatie in een toespraak officieel aanvaarden

Kerry was woensdag zelf niet aanwezig op de conventie. Hij wasthuis in Boston, waar onder anderen senator Hillary Clinton van NewYork hem succes kwam wensen. Donderdagavond zal de 60-jarigesenator uit Massachusetts zijn nominatie in een toespraak op deconventie officieel aanvaarden. Op die laatste dag van devierdaagse conventie wordt de Democratischevice-presidentskandidaat John Edwards officieel genomineerd.

Edwards

Voorafgaand aan de stemming over de presidentskandidaat hieldEdwards, senator van North Carolina, een toespraak. Daarin preeshij Kerry als een sterke, besluitvaardige leider. De nationaleveiligheid is een punt waarop de huidige president George Bush inpeilingen beter scoort. De Republikeinen proberen dat uit te buitendoor in hun campagne Kerry af te schilderen als "besluiteloos".

Volgens Edwards heeft de Democratische presidentskandidaat deeigenschappen "die we verlangen in een opperbevelhebber". Edwardsnoemde Kerry's verdiensten in Vietnam als bewijs voor diensgeschiktheid als leider in oorlogstijd. Hij beloofde dat hij enKerry het leger zouden versterken en moderniseren en hetterroristennetwerk al-Qaeda zouden "vernietigen".

Bush

Edwards hield de regering-Bush verantwoordelijk voor eentweedeling tussen arm en rijk in de Verenigde Staten. Hij beloofdemeer gelijkheid in onderwijs, gezondheidszorg en de economie. Device-presidentskandidaat noemde de Democratische beleidsplannen"de politiek van de hoop, de politiek van wat mogelijk is, omdatdit Amerika is, waar alles mogelijk is".

De Amerikaanse televisiekijkers zijn dit jaar mindergeïnteresseerd in de Democratische Nationale Conventie dan vierjaar geleden. De eerste avond trok gemiddeld 18,5 miljoen kijkers.In 2000 waren dat er ruim twintig miljoen. Mogelijk wordt debijeenkomst in Boston de slechtst bekeken conventie ooit.

Op internet is daarentegen extreem veel belangstelling voor hetpolitieke evenement. De website dems2004.org, die de conventie inbeeld en geluid verslaat, is sinds het begin van de bijeenkomst almeer dan zestien miljoen keer bezocht. Op het drukste moment totnu toe, tijdens de toespraak van ex-president Bill Clinton, warener vierhonderd 'hits' per seconde op de website.