JERUZALEM/GENEVE - De Israëlische premier Sharon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell hebben vrijdag geen overeenstemming bereikt over een aftocht van Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, stelde vrijdag in Geneve voor om een internationale troepenmacht naar het Midden-Oosten te sturen.

Bekijk video

Powell heeft Sharon ook geen ultimatum gesteld. Volgens Powell heeft Israël zich niet willen vastleggen op een tijdstip waarop de strijdkrachten uit de bezette Palestijnse steden zullen zijn verdwenen. Sharon zei alleen te 'hopen' dat het offensief tegen de Palestijnen snel afgerond kan worden. Powell en zijn baas president Bush hadden Sharon eerder gevraagd om een 'onmiddellijke' terugtrekking uit de bezette Palestijnse steden, maar daaraan gaf Sharon tot dusver geen gehoor. De missie van de Amerikaanse minister Powell in het Midden-Oosten zal volgens Powel zelf "net zolang duren als noodzakelijk".

Powell poogt in Israël een einde te maken aan de jongste crisis. Hij spreekt naar verwachting zaterdag met de Palestijnse leider Arafat. Die zit vast in zijn belegerde hoofdkwartier in Ramallah. Volgens Powell 'moeten' de Israëliërs en de Palestijnen met elkaar gaan praten om uit de impasse te geraken. De Amerikaan zei begrip te hebben voor de "inspanningen van Israël in de strijd tegen terrorisme", maar hij tekende wel aan dat de joodse staat oog moet hebben voor de gevolgen van zijn huidige handelen op de langere termijn. De relatie tussen de VS en Israël is nog altijd sterk, zei Powell verder. "Deze vriendschap kan niet worden beëindigd."

Premier Sharon had voor de komst van Powell al duidelijk had gemaakt dat hij niet door de Verenigde Staten onder druk gezet wenste te worden. Minister Peres van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat de Israëlische militairen zich pas binnen twee tot drie weken zullen terugtrekken. Hij onderstreepte dat zijn regering geen spelletje met de Amerikanen speelt en hun herhaalde oproepen om het leger direct terug te trekken serieus neemt, maar voegde eraan toe dat de militairen slechts geleidelijk zullen vertrekken.

Internationale troepenmacht

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, is er voor om een internationale troepenmacht naar het Midden-Oosten te sturen. Hij zei dat in Genève voorafgaand aan een onderhoud met de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Mary Robinson. Kofi Annan maakte niet duidelijk wanneer een dergelijke troepenmacht gestuurd zou moeten worden.

Een troepenmacht zou in de ogen van Kofi Annan moeten zorgdragen voor een 'klimaat' waarbinnen de Israëliërs en de Palestijnen weer met elkaar kunnen onderhandelen. De Palestijnen vragen al heel lang om internationale interventie en ook veel Arabische landen steunen het idee. Israël wil er tot dusver helemaal niets van weten.

/DOSSIERMidden-Oosten