DEN HAAG - De Raad van State heeft op verzoek van Greenpeace vier vergunningen vernietigd voor proeven met genetisch gemanipuleerde planten. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft het ministerie van VROM onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico's van de proeven die in de open lucht plaatsvinden.

De vernietigde vergunningen werden in 2002 en 2003 verleend aan aardappelzetmeelconcern Avebe in Veendam, zaadproducent Advanta Seeds in Kapelle en Plant Research International in Wageningen. Ze waren bedoeld voor proeven met genetisch veranderde aardappelplanten, koolzaadplanten en appelbomen.

Stapsgewijs

De Raad van State oordeelt dat de vergunningen in strijd zijn met de Europese richtlijn. Daarin is voorgeschreven dat de overheid de milieurisicobeoordeling per geval en stapsgewijs moet uitvoeren.

Hoewel het ministerie zegt dat die werkwijze is gevolgd, heeft de Raad van State daar in de vergunningen en in ambtelijke stukken niets over kunnen vinden.