DEN HAAG - Het aantal leerplichtige leerlingen dat niet opschool was ingeschreven, is tussen 1997 en 2002 met bijna 40procent gestegen. De helft van hen kwam uiteindelijk alsnog opschool terecht.

Volgens cijfers die het ministerie van Onderwijs woensdagbekendmaakte, zaten er in 2002 6669 leerplichtige leerlingen nietop school. Vijf jaar daarvoor waren dat er 4812. Het gaat daarbijniet om incidentele spijbelaars of leerlingen die eerder opvakantie gaan.

Van de niet-ingeschreven leerlingen komt 53 procent uiteindelijkop een school terecht. Dat percentage is sinds 1997 gelijkgebleven. Meer dan de helft van de niet-ingeschrevenen (56 procent)woont in een van de vier grote steden. Het ministerie noemt eenbetere registratie van schoolverzuim als een van de oorzaken van destijging.

Kinderen zijn tot hun achttiende gedeeltelijk leerplichtig. Datbetekent dat ze tenminste twee dagen per week naar school moeten.Veel zestien- en zeventienjarigen willen na hun vmbo niet meerdoorleren.