AMSTERDAM - Presentator Harmen Roeland (52) is hetgezichtsvermogen aan zijn linkeroog kwijt als gevolg vanstraatgeweld. Dat vertelde hij woensdag, nadat een drie uur durendeoperatie op dinsdag geen positief resultaat had gehad. Roeland werdop 17 juli op de pont over het IJ aangevallen door een "verwardeman" die hem met de achterkant van een zaklantaarn in het oogsloeg.

Roeland was op de betreffende avond op weg naar eenmuziekfestival in Amsterdam-Noord. Achter het Centraal Stationsprak zijn latere belager hem aan en vroeg om geld. Roelandweigerde en werd door de man in het water geduwd. Toen hij weer opde wal stond wilde hij eigenlijk naar huis, maar de gearriveerdepontbemanning vroeg hem toch mee te varen, zodat de politie de manaan de overkant kon arresteren.

Vluchten

Onderweg bood de persoon hem geld aan om het hele incident tevergeten. Roeland wilde dat niet. Toen de pont in Noord aankwam wasde politie er nog niet. De man wilde vluchten en Roeland wilde hemdat beletten. Daarbij deelde de man de bewuste klap uit.

"In de ambulance was mij al duidelijk dat het mis was", zeiRoeland woensdag. "Ik kreeg eerst een rode waas op mijn linkeroogen daarna werd het zwart, alsof je een tv uitzet. 'Nu is hetgebeurd', zei ik tegen de ambulancebroeders." De presentator werdmeteen geopereerd en onderging dinsdag de niet geslaagdevervolgoperatie.

Roeland, die werkt als communicatieadviseur en af en toe bij deTROS presentatiewerk verricht, vraagt zich nu af hoe hetbeschadigde oog zich gaat gedragen. "Nu is het geen gezicht, dusik hoop dat het oog in cosmetisch opzicht herstelt. Dan hoeft hetook geen beletsel voor mijn werk te zijn. Maar het is mogelijk datik de controle over het oog verlies, waardoor een zogenoemd'dansend oog' ontstaat. Dan is een ingreep noodzakelijk. Het kanook dat ik een ondraaglijke pijn aan het oog krijg en dan moetalles eruit."

Presentatiewerk

Roelands belager is aangehouden en zijn voorarrest is onlangsmet dertig dagen verlengd. De nieuwsveteraan heeft advocaat T.Hiddema in de arm genomen om zijn zaak te behartigen. Roeland hooptdat hij zijn presentatiewerk kan voortzetten. "Met de TROS warendaarover in augustus gesprekken gepland en ik neem aan dat diedoorgaan. Al duurt het nog minstens een jaar voordat helemaalduidelijk is hoe het met mijn gezichtsvermogen is gesteld."