BRUSSEL/LISSABON - Zeven Europese staten hebbenPortugal dinsdag materiële hulp aangeboden bij de bestrijding vanbijna dertig bosbranden in het land. Het gaat om Griekenland,Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Italië en ookNoorwegen.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De Portugese branden worden momenteel bestreden door ongeveer brandweerlieden, militairen en vrijwilligers. De grootstebranden woeden ten zuiden van Portugal en in de zuidelijketoeristenregio Algarve. Vele honderden toeristen zijn al uitvoorzorg naar veiliger oorden gebracht.

Lissabon had om Europese hulp gevraagd bij de Europese Commissiein Brussel. Het land wil met extra blusvliegtuigen enblushelikopters voorkomen dat er zich weer een ramp voordoet zoalsafgelopen zomer. Toen overleden achttien mensen door bosbranden,die 400.000 hectare in de as legden.

De branden vorig jaar hebben geleid tot de oprichting van eenspeciaal Portugees overheidsbureau dat zich bezighoudt metbrandbestrijding. Volgens onder anderen Portugese natuurbeschermersheeft dat bureau nog helemaal niets gedaan, behalve een directeuraangesteld. Van een betere coördinatie tussen de verschillendehulpdiensten in geval van bosbranden zou ook nog geen sprake zijn.

Klachten zijn er ook over het achterblijven van deels verbrandhout in de bossen en natuurgebieden die vorig jaar werdengetroffen. Die restanten zouden er nu voor zorgen dat het vuur zichsneller kan verspreiden.