BRUSSEL - Nederland overschrijdt voor het derde jaar op rijde Europese quota voor visvangst. Vooral bij haringvangstoverschrijden Nederlandse vissers de toegestane limieten met ietsminder dan 1 tot iets meer dan 4 procent, afhankelijk van devisserijgebieden. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van deEuropese Commissie over de handhaving van de EU-afspraken overvisserij.

Nederland is ook de enige lidstaat die volgens de commissie, hetdagelijks bestuur van de EU, voor de derde keer op rij detoegestane quota overschrijdt. De commissie is wel tevreden over dewijze van rapportage door Nederland. Ook wordt nog steeds te veelgevangen door vissers uit Spanje en België, van waaruittegenwoordig ook grotendeels Nederlandse reders opereren.