SCHIPHOL - De rechtbank op Schiphol, een nevenvestiging vande rechtbank in Haarlem, deelde dinsdag flink wat boetes uit aanvijf taxichauffeurs die zonder vergunning klanten ronselden op deluchthaven. Voor elke overtreding kregen zij een voorwaardelijkeboete van 300 euro. De chauffeurs waren elk vier tot zes keer doorde Koninklijke Marechaussee in de kraag gegrepen toen zij met hunronselpraktijken bezig waren.

Officier van justitie J. Nicholson noemde de praktijken van deronselaars asociaal. "Het zaait onrust onder andere taxichauffeursop Schiphol, die wel een vergunning hebben en soms urenlang in derij wachten om een klant op te pikken." Nicholson zegt dat noggeen enkele chauffeur is geweigerd voor een vergunning, een systeemdat volgens haar juist bedoeld is om "Derde Wereldtaferelen op deluchthaven te voorkomen".