JAKARTA - Een openbaar aanklager heeft tien jaar geëisttegen een verdachte van de bomaanslag op Bali in oktober 2002. Datmeldde de Indonesische krant The Jakarta Post dinsdag. De aanslagop Bali kostte aan 202 mensen, waaronder twee Nederlanders, hetleven.

De verdachte, Mohammad Ihsan, alias Idris, zou betrokken zijngeweest bij voorbereidingen voor de aanslag als lid van deterreurbeweging Jemaah Islamiyah. Deze beweging heeft banden metal-Qaeda. Ook zou hij een bom hebben laten ontploffen voor hetAmerikaanse consulaat, waarbij geen slachtoffers vielen, en bommenhebben vervoerd om een aanslag op een hotel in Jakarta te plegen.

De man is aangeklaagd op grond van een anti-terreurwet die nogniet gold tijdens de aanslag, hetgeen vorige week door het hoogsteIndonesische gerechtshof ongrondwettelijk is verklaard. Deaanklager zei dat de rechters moesten uitmaken of de antiterreurwetop deze zaak van toepassing is.