DEN HAAG - "Het ligt naar de huidige inzichten zonder meer in de rede dat Máxima straks koningin wordt genoemd." Dat zei premier Kok donderdag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Regeling lidmaatschap Koninklijk Huis.

De premier heeft er ook geen bezwaar tegen dat Máxima de titel van Prinses van Oranje voert. Dat kan Máxima dus eigenlijk nu al gaan doen, want ze is getrouwd met de Prins van Oranje. De woorden van de premier werden met instemming begroet door de Kamer.

De minister-president was in deze kwestie niet eerder zo duidelijk. Kok wees er wel op dat iedere verwarring moet worden uitgesloten: er is maar één staatshoofd en die draagt de functionele titel van koning, ook al hebben we het nu natuurlijk niet over 'koning' Beatrix.

Echte titels

De titel van koningin is voor Máxima alleen een aanspreektitel, haar man is de echte koning. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de titel van Prinses van Oranje. Willem-Alexander is als erfgenaam van de troon de functionele Prins van Oranje, zijn vrouw mag volgens maatschappelijk gebruik de titel voeren.

Vastleggen in de wet is volgens Kok niet aan de orde: "De wet gaat alleen over functionele titels en niet over aanspreektitels."

Máxima is sinds haar huwelijk al Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau en dat zijn 'èchte' titels.

/DOSSIERMáxima