RAMALLAH - De Palestijnse president Yasser Arafat isbereid een deel van zijn macht over de veiligheidsdiensten over tegeven aan premier Ahmed Qurei. Daarmee hoopt Arafat de crisis overhet Palestijnse leiderschap in te dammen, zei een groep Palestijnseparlementariërs dinsdag.

De parlementariërs hadden dinsdag een ontmoeting met Arafat,waarin de president zijn beslissing bekendmaakte. Arafat heeft inhet verleden echter wel vaker dergelijke toezeggingen gedaan,zonder die na te leven.

Arafat zou bereid zijn de macht over de politie en de interneveiligheidsdiensten over te dragen aan Qurei. "Deze maatregelenzullen de weg effenen voor Abu Ala (Qurei) om zijn ontslag in tetrekken. President Arafat is bereid volledig samen te werken metAbu Ala en zijn regering om de crisis te beëindigen", aldusparlementariër Hatem Abdel-Kader.

Qurei diende tien dagen geleden zijn ontslag in, omdat hij geenverantwoordelijkheid kreeg over de Palestijnse veiligheidsdiensten.Een week geleden besloot hij echter voorlopig aan te blijven alsminister-president, nadat Arafat hem had gevraagd zijn ontslag teheroverwegen.