DEN HAAG - Niet alleen de vorm en wijze van presenteren van het onderzoek van de KPMG-accountants in de zogenoemde bonnetjesaffaire in Rotterdam, deugde niet. Ook de inhoud van het overzicht van KPMG klopte niet en was daardoor belasterend. Dat betoogde donderdag raadsman Mentink van voormalig burgemeester van Rotterdam A. Peper, in het hoger beroep dat Peper heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Raad van Tucht voor Registeraccountants.

Die vond in mei vorig jaar dat KPMG op een aantal punten fout had gehandeld in een onderzoek.

Dat was ingesteld ten behoeve van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) van de Rotterdamse gemeenteraad naar het declaratiegedrag van (ex-)bestuurders. Het onderzoek van COR en KPMG kostte Peper zijn ministerschap.

KPMG

Ook KPMG ging tegen de uitspraak van de tuchtraad in beroep. Het accountantskantoor is het niet eens met de constatering van de raad dat het rapport van KPMG de sfeer ademt van een lange lijst van verdachtmakingen jegens individuele bestuurders met betrekking tot al of niet minuscule uitgaven. De tuchtraad vond dat KPMG hier meer rekening mee had moeten houden en eventueel de verslaglegging aanpassen.