DEN HAAG - Steeds minder asielzoekers zoeken opvang in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek maandag dat er de eerste helft van dit jaar 2889 mensen bijkwamen in de asielzoekerscentra. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 4000.

In totaal zaten op 1 juli dit jaar 46.451 asielzoekers in de centrale opvang van het COA.

Minder asielzoekers die zich bij de opvang melden, is het directe gevolg van de scherpe daling van het aantal asielaanvragen in Nederland, die zich vooral laat zien sinds de strenge Vreemdelingenwet van 2001.

Uit gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bleek twee weken geleden al dat in de eerste zes maanden van dit jaar 4832 mensen in Nederland asiel aanvroegen. Dat betekende een afname van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.