LEIDSCHENDAM - Bij de Robert-Fleury Stichting in Leidschendam is met succes een polikliniek geopend voor mensen met ernstig overgewicht. De poli, die nu drie maanden draait, voldoet volgens een woordvoerder ruimschoots aan de verwachtingen. Inmiddels zijn twintig mensen in behandeling.

Het initiatief tot de poli is genomen nadat de Gezondheidsraad in 2003 constateerde dat obesitas (overgewicht) een toenemend probleem wordt in Nederland. Daaruit is het verzoek aan de gezondheidsinstellingen gekomen om daar iets aan te doen. Op grond daarvan is de poli bij het Landelijk Centrum voor Eetstoornissen De Ursula van de Robert-Fleury Stichting in Leidschendam geopend.

Psychische klachten

Het is een poli voor mensen met ernstig overgewicht en daardoor ook psychische klachten hebben. Voorbeelden daarvan zijn persoonlijkheidsproblemen of problemen in de psychosociale sfeer zoals pesten, met de nek aangekeken worden en sociaal geïsoleerd raken. De poli is in principe alleen bedoeld voor bewoners in de regio.

Het doel van de behandeling is het eetpatroon van de mensen weer te normaliseren, hun gewicht te verminderen van 5 tot 15 procent, het opbouwen van dagelijks extra beweging van ongeveer dertig minuten en stabiliseren daarvan op lange termijn.

Jojo-effect

In Nederland is meer dan 40 procent van de bevolking te zwaar. Bij obesitas neemt de kans op onder meer hart- en vaatziekten, long- en gewrichtsproblemen en diabetes 2 toe. "Patiënten met obesitas hebben meestal een ontregeld eetpatroon. Zij zijn vaak bezig met eten, lijnen en gewicht. Door eerdere lijnpogingen kan het jojo-effect optreden, waardoor het gewicht juist toeneemt", aldus contactpersoon bij de poli T. Steman.