VOORBURG - Het aantal tienermoeders in Nederland blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd. Vorig jaar werden 3311 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. In 2002 waren dat er nog 3516. Dat betekent een afname met 6 procent.

De Antilliaanse en Arubaanse meisjes vormen de uitzondering op de regel. Het aantal tienermoeders nam in vergelijking met 2002 iets toe in deze groep, die ook als is oververtegenwoordigd in de abortusstatistieken.

Het CBS constateert dat de algemene daling van het aantal tienermoeders heeft plaatsgevonden in alle leeftijdsklassen en zowel onder autochtonen als onder allochtonen. Naar verhouding was de afname het sterkst in de jongste categorie van meisjes tot 18 jaar. Waarschijnlijk is dat onder meer te danken aan de verbeterde zwangerschapspreventie.

"Ondanks deze gunstige ontwikkelingen is de kans van niet-westers allochtone meisjes om al op jonge leeftijd moeder te worden nog steeds vijf keer zo groot als die van autochtone meisjes", stelt het CBS. "Het geboortecijfer van de eerste (buiten Nederland geboren) generatie niet-westerse meisjes (15-19 jaar) was in 2003 bijna negen keer zo hoog als dat van autochtone meisjes."