NAARDEN - Zes op de tien jongeren gooien soms papiertjes ofander afval op straat. Een groep van 18 procent van de jongerenstal wel eens iets uit een winkel. Dat blijkt uit maandaggepresenteerd een onderzoek onder duizend 'tweens' (tussen de 10 en jaar oud) van Kaboem Media.

Het maatschappelijke debat over normen en waarden gaat nietvoorbij aan de Nederlandse jeugd. Van de deelnemers aan hetonderzoek vindt 62 procent normen en waarden belangrijk. Over deinhoud van de begrippen bestaat veel onduidelijkheid. 44 procentzegt het een beetje te weten. Ruwweg eenderde van de geënquêteerdenzegt precies te weten wat normen en waarden inhouden.

Samen met de Vara hebben wij een forum onder dit onderwerp gemaakt

Klik hier voor het forum.